บาคาร่าออนไลน์ สมช. ลงมติ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขยายเวลาอีก 1 เดือน – รอประชุม ประยุทธ์ พรุ่งนี้อีกที

บาคาร่าออนไลน์ สมช. ลงมติ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขยายเวลาอีก 1 เดือน – รอประชุม ประยุทธ์ พรุ่งนี้อีกที

อย่างที่เราทราบกันดีว่า เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บาคาร่าออนไลน์ ได้มีการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และต่อมาครบกำหนดอีกครั้งในช่วง 31 พ.ค.นี้ ซึ่งทางด้าน สมช. กำลังพิจารณาตามสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 และน่าจะได้ทราบผลกันวันนี้

การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 

เพื่อพิจารณาการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินตามที่ได้มีประกาศในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และได้ขยายเวลาประกาศบังคับใช้จะครบกำหนดวันที่ 31 พ.ค.นี้

ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมา พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เผยว่าทาง สมช. ได้มีการประชุมและลงมติแล้วว่าให้มีการขยายระยะเวลาในการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีกเป็นเวลา 1 เดือน หรือครอบคลุมทั้งหมดในเดือนมิถุนายนนั่นเอง

นอกจากนั้นแล้ว ก็จะมีการเตรียมผ่อนคลายระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเป็นลำดับ ไม่ต้องการให้เกิดการระบาดกลับมาในระลอกที่ 2 เพื่อเหตุผลทางสาธารณสุขเป็นสำคัญ

โดยทั้งมติทั้งหมดนี้จะมีการนำเสนอและประชุมกับ ศบค.ก่อนนำเข้าที่ประชุม ครม. แต่หาก ครม.เห็นเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่ สำหรับการประชุม ศบค.ปกติที่ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ ผอ.ศบค.จะประชุมทุกวันศุกร์ ซึ่งต้องรอหนังสือยืนยันการประชุม ศบค.อย่างเป็นทางการก่อน

ในหลวง พระราชินี พระราชทานหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์แก่นายกและคณะ วานนี้ (20 พ.ค. 2563) เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล เผยแพร่ภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานหน้ากากอนามัยฝีพระหัตถ์ แก่นายกรัฐมนตรีและภริยาและคณะแพทย์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) จำนวน 63 ภาพ

ก่อนหน้านี้ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ได้เผยแพร่ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงใส่พระราชหฤทัยในสุขทุกข์ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 นั้น ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และสิ่งของอื่น ๆ ที่โปรดเกล้า ฯ ให้จัดหาและพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และชุมชนแออัด ซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

วงการกีฬา 13 ชนิด ที่สามารถขอรับเงินเยียวยาได้ มีอะไรบ้าง ?

ไปดูกันว่า นักกีฬา, บุคลากร หรือสโมสรอาชีพทั้ง 13 ชนิดกีฬา มีอะไรบ้าง และจะสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากทางด้าน กกท. ได้อย่างไร หลังจากที่ทางด้าน กกท. หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการช่วยเหลือวงการกีฬาของไทยเรา ด้วยการเตรียมช่วยเหลือด้วยเงินเยียวยาจำนวน 15,000 บาทโดยแบ่งออกเป็น 3 งวด งวดละ 5,000 บาทด้วยกัน ซึ่งเวลานี้ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

ซึ่งคาดการณ์ว่า การช่วยเหลือเยียวยากลุ่มกีฬาอาชีพ จะเป็นเงินทั้งสิ้น 182,200,000 บาท โดยอนุมัติปรับแผนงบประมาณที่กองทุนสนับสนุนมาก่อนหน้านั้น จำนวน 75,592,584 บาท และเห็นชอบเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ อีกจำนวน 106,607,416 บาทต่อไป

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศแบน พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส เริ่ม 1 มิ.ย.เมื่อวานนี้ (19 พฤษภาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง และมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้ โดยให้รายการตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

บัญชีที่ 1 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ บัญชี 1.1 รายชื่อสารควบคุม ลำดับที่ 53 คอลร์ไพริฟอส ลำดับที่ 54 คลอร์ไพริสฟอส-เมทิล ลำดับที่ 352 พาราควอต ลำดับที่ 353 พาราควอตไดคลอไรด์ และลำดับที่ 354 พาราควอตไดคลอไรด์

ข้อ 2 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่4 ตามประกาศฉบับนี้ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศบับนี้มีผลใช้บังคับ ปฎิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป บาคาร่าออนไลน์